Flamsäkra arbetskläder för Sågverksarbetare

Arbetskläder för sågverksarbetareArbetsmiljön för sågverksarbetare har utvecklats och försändrats stort de senaste 20 åren. Vi har utvecklat arbetskläderna och anpassat dem för alla farliga situationer som ingår i sågverksarbetarens dagliga arbete.