EN 1149-5Plagget ska användas tillsammans med andra plagg som ger skydd enligt EN 1149-5.
Kroppsdelar som inte täcks av dessa måste skyddas på annat sätt. Plagget ska vara stängt vid användning.

Förklaring till EN 1149-5

Bäraren av antistatiska skyddskläder ska vara ordentligt jordad. Resistansen
från bärare till jord ska vara under 108 Ω, till exempel via lämplig fotbeklädnad se EN ISO 20345.

Antistatiska skyddskläder ska inte vara öppna eller tas av i närhet av brandfarliga eller
explosiva gaser eller vid hantering av brandfarliga eller explosiva ämnen. Den elektriskt isolerande effekten i skyddsplagget försvagas av väta, fukt och svett.

Antistatiska skyddsplagg ska inte användas i syreberikad luft utan kontroll av ansvarig skyddsingenjör.
Skyddsplaggets antistatiska effekt kan påverkas av slitage, tvätt och eventuell
nedsmutsning. Antistatiska skyddsplagg ska vid normal användning (även när bäraren
böjer sig och rör på sig) hela tiden täcka alla material som inte uppfyller standarden.

Skötselanvisning

Nedsmutsning påverkar skyddsfaktorn hos alla plagg. Smutsbeläggningar, flytande kemikalier och fett/olja på utsatta områden kan innebära att plagget ej skyddar effektivt. Regelbunden rengöring och underhåll bevarar skyddet och livslängden på plagget.
Tvätt och torkanvisning framgår av isydd etikett i plagget.
Vid reparation och lagning får endast originalmaterial användas.