Plagget skall användas tillsammans med andra plagg som ger skydd enligt EN 343.
Detta ger då ett skydd mot regn.
Plagget ska vara stängt vid användning.

Förklaring till EN 343

 

EN 343-1X = Skydd mot vattengenomträngning
Y = Ventilation / andningsförmånga

X = Skydd mot vattengenomträngning Resultat i tre olika klasser.
      Klass 3 ger bäst vattentäthet.

  Klass 1 Klass 2 Klass 3
Tyg före tvätt Wp 8000 Pa Ej Krav Ej Krav
Tyg efter tvätt Ej Krav Wp 8000 Pa Wp ≥ 13000 Pa
Sömmar före tvätt Wp 8000 Pa Wp 8000 Pa Wp 13000 Pa

Y= Vattenångmotstånd ("ventilations/andningsförmåga")
Resultat i tre olika klasser. Klass 3 ger bäst "ventilations/andningsförmåga".

Vattenångmotstånd Ret Klass 1 Klass 2 Klass 3
m2 . Pa . W Ret över 40 20 < Ret < 40 Ret < 20

Observera! Rekommenderad maximal användningstid.

Följande tabell är en vägledning för att illustrera plaggets förmåga att släppa igenom vattenånga ("andasförmåga") I förhållande till angiven klass för vattenångmotstånd. Och rekommenderar den kontinuerliga maximala användningstiden för ett plagg i olika omgivningstemperaturer, Om rekommenderad tid överskrids påverkas komforten. (svett/väta)

  Klass 1 Klass 2 Klass 3
Omgivande temperatur i arbetsmiljön °C Ret över 40Max arbetstid 20 < Ret <40 Max arbetstid Ret < 20 Max arbetstid
25°C 60 min 105 min 205 min
20°C 75 min Ingen gräns Ingen gräns
15°C 100 min Ingen gräns Ingen gräns
10°C 240 min Ingen gräns Ingen gräns
5°C Ingen gräns Ingen gräns Ingen gräns

Tabellen gäller för medelhög fysiologisk belastning M = 150W/m2, standard manequin, vid 50% relativ luftfuktighet och en vindhastighet av 0,5 m/s.

Skötselanvisning

Nedsmutsning påverkar skyddsfaktorn hos alla plagg. Smutsbeläggningar, flytande kemikalier och fett/olja på utsatta områden kan innebära att plagget inte skyddar effektivt. Regelbunden rengöring och underhåll bevarar skyddet och livslängden på plagget.
Tvätt och torkanvisning framgår av isydd etikett i plagget.
Vid reparation och lagning får endast originalmaterial användas.

 

Skriv ut